Спеціальність «Інформаційні системи та технології» має значний попит на сучасному ринку і є перспективною професією сучасної молоді. Студенти українських навчальних закладів навчаються управлінню автоматизованими системами, набувають навичок розробляти надсучасні web-сайти та 3D-моделі, працювати у галузі Інтернет-комунікацій. Основною позитивною рисою цієї професії є можливість працювати у режимі «гнучкого графіку», наприклад фрилансером, бути постійно затребуваним на ринку праці будь-якої країни світу. Випускники можуть займати посади у відділах комунікаційно-інформаційного напряму, підприємствах та організаціях державної або приватної форми власності, комерційних або державних банках, а також у якості приватних підприємців.

Професії (посади) за фахом:

 • прикладні програмісти;
 • керівники проектів;
 • спеціалісти з інформаційних систем управління;
 • інженери з супроводження інформаційних систем;
 • консультанти з впровадження та реінжинірингу;
 • спеціалісти з захисту інформації;
 • системні аналітики;
 • адміністратори комп’ютерних систем та мереж;
 • спеціалісти з обробки даних;
 • тестери програмних систем;
 • адміністратори баз даних;
 • розробники веб-додатків.
«УкраінаУніверсітет" Україна "- єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. У цьому його унікальність. Університет "Україна" - це: якісне доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства; надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій
Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ЗІЕІТ) ЗІЕІТ – сучасна престижна освітня установа європейського рівня з великим вибором навчальних планів і програм, матеріально-технічною базою, інформаційно-технічним забезпеченням та організацією навчального процесу. Інститут має IV рівень державної акредитації. По закінченню навчання видається державний диплом. ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London». Випускники ЗІЕІТ крім державного диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп'ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.
Національний університет «Одеська юридична академія» є провідним центром освіти і науки на півдні України. Це державний університет за ліцензією Міністерства освіти і науки України, який має право надавати освіту для студентів із зарубіжних країн. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий IV рівень акредитації. Основними цілями діяльності є забезпечення умов, необхідних для осіб для здобуття вищої освіти і наукових досліджень в правовій і політичній сферах. 17000 студентів здобувають освіту за спеціальностями - право, політологія, соціологія, психологія, державне управління, інтелектуальна власність і масова комунікація, що готуються працювати в державних органах, міжнародних організаціях і сфері бізнесу.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.