Професії (посади) за фахом:

Сучасним і перспективним напрямом хімічної технології є переробка нафти і газу. Українські навчальні заклади мають потужну базу для підготовки фахівців у цій галузі – це сучасні підприємства, накопичений досвід, кваліфіковані викладачі та інженери, обладнані лабораторії, бази практики для студентів, закордонні стажування. Студенти вивчають основи виробництва нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо, мазут, керосин), застосування, контролювання якості. Ведуться активні наукові розробки для отримання якісних паливно-мастильних сумішей з залученням студентів під керівництвом доцентів і професорів кафедр. Випускники можуть працевлаштуватись на виробництві (зберігання, продажу) нафтопродуктів, у лабораторіях контролю якості, здійснювати винахідницьку або консультативну діяльність.

Професії (посади) за фахом:

  • фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
  • інструктор з радіаційної та хімічної розвідки;
  • інженер-радіолог;
  • інженер з радіаційної та хімічної розвідки;
  • інженер з радіаційної безпеки;
  • командир відділення групи радіаційного та хімічного захисту;
  • командир відділення спеціальної обробки;
  • командир відділення радіаційної та хімічної розвідки
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.