Біомедична інженерія – це престижна спеціальність, що надає знання про медичні технології (розробка, виробництво, експлуатація, обслуговування і ремонт, сертифікація) і методи оброблення інформації в галузі охорони здоров’я. Отримати професію можна в українському ВНЗ та навчитись працювати і розробляти медичні прилади, апарати або системи заміни втрачених органів (наприклад, кінцівок), засоби контролю (автоматизації) процесів, устаткування для діагностики хвороб та лікування людей. Спеціалісти мають попит не лише у медичній галузі, але і у сільському господарстві, селекції, екології, ветеринарії. Перспективним напрямом застосування отриманих знань є фітнес-інженерія, косметологія, пластична хірургія, харчова промисловість.

Професії (посади) за фахом:

 • сервісний інженер медичного обслуговування
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • інженер-електронік МРТ
 • інженер АСУ
 • інженер-конструктор (електроніка)
 • інженер-дослідник
 • начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • технічний керівник
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • фахівець з медичної фізики,
 • провідний розробник медичних приладів
 • інженер-проектувальник медичного устаткування
 • керівник науково-дослідного відділу
Національний авіаційний університет (НАУ) Витоки університету – в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році. За майже 80-річну історію в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 200 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького – найстаріший ветеринарний університет Східної Європи, який поєднує вікові академічні традиції та інноваційні технології, надає якісну освіту за спеціальностями «Ветеринарна медицина» (ступені магістра, доктора філософії та доктора наук), «Менеджмент» і «Маркетинг» (ступінь бакалавра).
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя (НГУ) є одним з найстаріших установ в Україні, що славиться своєю освітньої, дослідницької та громадською діяльністю. Університет розташований в стародавньому місті, на північному сході України, в 140 кілометрах від Києва, столиці країни. НГУ є членом міжнародних організацій: TESOL (викладачі англійської мови на інших мовах), учасник програми Erasmus +. Університет має Центр співпраці з українською діаспорою, Дослідницький центр Гоголя, Дослідницький центр порівняльного освіти, Центр забезпечення якості, Лабораторію тонких плівок, Лабораторію спектроскопії поверхневих поляритонів.
Херсонський національний технічний університет є автономним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих фахівців для різних галузей, готує науковий персонал, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та підприємствами. До структури університету входять 5 факультетів, 26 кафедр, з них 20 – випускових. Навчально-виховний процесс забезпечують 341 науково-педагогічний працівник університету, з них 187 кандидатів наук, доцентів, 57 докторів наук, професорів.
Харківська державна зооветеринарна академія - державний заклад освіти IV рівня акредитації, здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців. Академія є вищим навчальним закладом, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців аграрного, ветеринарного та природо-користувального спрямування. Має потужний навчально-науковий комплекс, який об’єднує три факультети (ветеринарної медицини, технологій продукції тваринництва та менеджменту і біотехнології та природокористування). Випускники навчального закладу успішно працюють у 78 країнах світу на всіх континентах , в тому числі – США,Канаді, Англії, Японії, Німеччині, Болгарії, Польщі, Монголії, Китаї, Панамі, Ямайці, Нікарагуа, Йорданії, Ізраїлі, Малі, Марокко, Ефіопії, Конго, Нігерії, Гані.
Харківський державний університет харчування та торгівлі – це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби. Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20-ти країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.