Одна із сучасних галузей освіти і науки «Релігієзнавство» викладається в українських навчальних закладах з отриманням рівня бакалавр, магістр та PhD. Студенти вивчають досягнення світової і вітчизняної культури, суспільно-релігійні події, виконують наукові роботи у сфері фундаментальних досліджень, опановують сучасні технології організації видавничої, а також медійної справи, методи організації турів (релігійних і паломницьких), експертизи творів мистецтва. Дипломовані спеціалісти можуть працювати за фахом на посадах викладачів (школа, середні та вищі навчальні заклади), консультантів, менеджерів (наприклад, релігійного туризму), експертами (релігієзнавчі експертизи), інформаційно-релігійними аналітиками, методистами, науковими співробітниками.

Професії (посади) за фахом:

  • викладачем у школі, середніх і вищих навчальних закладах;
  • консультантом у структурі органів державної влади з питань їхньої взаємодії з релігійними об’єднаннями;
  • менеджером туристичної фірми (напрям — релігійний туризм);
  • експертом у сфері проведення державної релігієзнавчої експертизи;
  • інформаційно-релігійним аналітиком (журналістом), що висвітлює питання взаємодії релігії і суспільства;
  • прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади, релігійних організацій;
  • методистом кабінетів філософії та релігієзнавства;
  • співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних установ;
  • експертом творів релігійного і сакрального мистецтв.
Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ. В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти. Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Європейський університет був заснований в 1991 році. За 25 років своєї діяльності університет отримав вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України. Європейський університет сьогодні - це сучасний багатопрофільний ВНЗ. За різними формами навчання тут проходять підготовку і перепідготовку десятки тисяч майбутніх фахівців. Створення нового вищого навчального закладу було відповіддю на виклики часу і потреби молодої незалежної України в нових фахівцях: менеджерах, маркетологів, економістів, комп'ютерних фахівцях.