Цивільна безпека

Спеціальності напряму «Цивільна безпека» є актуальними і затребуваними. Виховання фахівців в українських ВНЗ орієнтоване на забезпечення ефективної і дієвої працеохоронної політики держави, безпеки виробничої діяльності, дотримання нормативно-правових актів і міжнародних стандартів. Майбутні спеціалісти навчаються під керівництвом кваліфікованих викладачів і опановують знання для проведення перевірок дотримання вимог законодавства, розслідування надзвичайних ситуацій і нещасних випадків, професійних захворювань і надання допомоги постраждалим. Дипломовані спеціалісти мають попит на ринку праці в органах з питань охорони праці, державної влади і місцевого самоврядування. Вартість навчання демократична, натомість випускники отримують дипломи, що визнані у Європі.

 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації державної форми власності. Інститут проводить підготовку фахівців з питань пожежної безпеки, цивільної оборони, психології, екології, права, охорони праці. Навчальний заклад має потужний науково-педагогічний потенціал добре розвиненою матеріально-технічної бази, яка дозволяє Інституту постійно розвиватися відповідно до вимог часу для отримання якісної європейської освіти. Важливим компонентом є практичне навчання, в тому числі участь в міжнародних навчаннях разом з делегаціями спеціалізованих навчальних закладів європейських країн. Інститут має значний європейським досвідом завдяки тісній співпраці з пожежно-рятувальними службами і навчальними закладами ЄС та СНД.