Високі надсучасні технології неможливі без застосування електронного обладнання, яка допомагає проектувати і експлуатувати системи керування технологічним процесом. Студенти українських ВНЗ навчаються працювати з обчислювальною (комп’ютерною) технікою, застосовувати її для проектування керуючих систем на підприємствах, банках, приватних установах і у побуті (система «Розумний будинок»). Дипломовані спеціалісти можуть також працювати у науково-дослідних і проектно-конструкторських установах. Низька вартість навчання, високий рівень професійної підготовки і диплом міжнародного зразку відкривають широкі можливості працевлаштування: розробник програмного забезпечення, фахівець з проектування і автоматизації, інженер з обслуговування обладнання.

Професії (посади) за фахом:

  • керівники з автоматизації
  • провідні спеціалісти з автоматизації
  • робототехніки
  • головні метрологи
  • інженери з автоматизації
  • інженери-розробники систем автоматизації
  • менеджери проектів
  • інженери з налагодження систем автоматизації
  • тестувальники програмного забезпечення
  • системні адміністратори
Большинство студентов находят учебу в "Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя" совмещением ценностей образования, культуры и опыта. Университет стремится предоставить всем студентам – лидерам завтрашнего дня – лучшее высшее образование и подготовку к выбранной ими карьере. Многоуровневые образовательные программы сосредоточены на опыте лучших технических университетов мира. Национальный технический университет имени Ивана Пулюя предлагает студентам широкий спектр академических программ и предметных курсов. Для будущих студентов также предлагаются подготовительные курсы (продолжительность 1 год) и региональная академию CISCO, навыки в области ИТ и карьерного роста. Выпускники продолжают свою карьеру во всем мире и продвигаются вперед в области науки, промышленности и торговли.
Таврійський державний агротехнічний університет є одним з видатних центрів сільськогосподарської освіти і науки в південному регіоні України, який включає 5 факультетів, 6 навчальних і науково-дослідних інститутів і 6 коледжів. Головне завдання університету - надати молодому поколінню освіту, що відповідає європейським стандартам освіти. Таврійський державний агротехнічний університет забезпечує високоякісну освіту, інноваційні технології, практичні заняття, зарубіжну підготовку, спорт, мистецтво і захоплюючу студентське життя.
15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.
Сумський державний університет (СГУ) є провідним вищим навчальним закладом в Сумській області, а також у всій Україні. СГУ - це сучасний європейський університет, який забезпечує якісну освіту і поєднує дослідження з практичним застосуванням і наукою. В університеті навчається близько 16 000 чоловік за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 46 спеціальностями 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1300 іноземних студентів з майже 50 країн світу.