Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво важлива галузь діяльності, що передбачає освоєння Світового Океану (Морів, океанів, річок), будівництво портів, захист берегової лінії від руйнування. Функціонування портових зон має загальнодержавне значення. Україна має вихід до двох морів (Азовське, Чорне) і одну з найкрупніших річок світу (Дніпро), тому перспективно отримати спеціальність «гідротехник» саме в українських ВНЗ. Випускники мають широкі можливості працевлаштування і можуть працювати практично в усіх сферах будівництва, на судноремонтних і суднобудівних підприємствах, в портах, причалах. Магістри задіяні у науково-дослідній і викладацькій діяльності. Для студентів відкриті міжнародні стажування, конференції, семінари.

Професії (посади) за фахом:

 • Геодезист
 • Інженер-гідротехнік
 • Інженер по ТБ
 • Інженер з якості
 • Інженер з оптимізації
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Інженер-лаборант
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Інженер з проектно-кошторисній роботі
 • Головний інженер проекту
 • Начальник морського порту
 • Науковець і викладач в навчальних закладах
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.