М’ясо-молочна промисловість має значне народногосподарське значення країни, займається забезпеченням громадян продуктами харчування (молоко, яйця, м’ясо) і супутніми товарами (вовна, шкіра). В Україні ця галузь досить розвинена і тому, саме тут накопичена база знань для підготування майбутніх технологів. Українські ВНЗ здійснюють навчання студентів з різних країн, які отримають дипломи, що відповідають міжнародним стандартам. Студенти опановують знання з біотехнології, селекції, ветеринарної справи. Дипломовані спеціалісти мають змогу працевлаштуватись за фахом на сільськогосподарських підприємствах, навчально-дослідних господарствах, фермах, наукових установах, відкрити власну справу, здійснювати навчальну діяльність у навчальних закладах.

Професії (посади) за фахом:

 • технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • головний технолог, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі,
 • директор відділення,
 • керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст,
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітник,
 • асистент, викладач вищого навчального закладу,
 • завідувач лабораторії.
 • технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • фахівець з бджільництва,
 • фахівець із звірівництва,
 • лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,
 • фахівець з організації та ведення фермерського господарства,
 • технолог з виробництва молочних продуктів,
 • технолог з виробництва м’ясних продуктів
Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ. В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти. Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет є одним з провідних освітніх і дослідницьких інститутів вищої освіти на півдні України. Матеріально-технічна база для підготовки іноземних студентів полягає в наступному: якісні аудиторії з сучасним мультимедійним обладнанням; кваліфікована комплексна методологічна підтримка; спеціалізовані лабораторії, які містять все необхідне обладнання і програмне забезпечення для навчання і підвищення якості освітніх послуг для студентів.
Львівський національний аграрний університет — сучасний навчальний заклад. У ньому навчається понад 18 тисяч студентів. На шести факультетах вони здобувають знання з 18 спеціальностей і 40 спеціалізацій. Усім, хто цього потребує, надається місце в одному з 6 гуртожитків університету. У них створено усі умови для навчання, проживання та активного дозвілля. Університет має сучасну матеріально-технічну базу та відповідні науково-дослідні структури для того, щоб успішно займатися науково-дослідною роботою на сучасному рівні.
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя (НГУ) є одним з найстаріших установ в Україні, що славиться своєю освітньої, дослідницької та громадською діяльністю. Університет розташований в стародавньому місті, на північному сході України, в 140 кілометрах від Києва, столиці країни. НГУ є членом міжнародних організацій: TESOL (викладачі англійської мови на інших мовах), учасник програми Erasmus +. Університет має Центр співпраці з українською діаспорою, Дослідницький центр Гоголя, Дослідницький центр порівняльного освіти, Центр забезпечення якості, Лабораторію тонких плівок, Лабораторію спектроскопії поверхневих поляритонів.