Universities

Національний університет імені Богомольця – один з найстаріших та провідних навчальних медичних закладів України. Здійснює багаторівневу професійну підготовку фахівців з питань практичної охорони здоров'я. Його історія почалася в далекому 1841 році. В університеті навчаються студенти з різних країн світу: Ізраїлю, Індії, Іраку, Ірану, Сирії, Лівану, Туреччини, США, Швеції, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Кіпру, Єгипту, Кенії, Малайзії, Кореї. Наразі в Національному медичному університеті України навчається понад 14 тис. студентів, у тому числі понад 1500 іноземців з 67 країн світу. Університет налічує близько 1200 викладачів. Англомовна форма навчання студентів -іноземців започаткована в університеті 2004 року. Структура вузу включає 10 факультетів, 87 кафедр, 2 Науково-дослідних інститутів (НДІ).
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського нагороджений Золотою медаллю Академії мистецтв України, має ІV рівень акредитації та Ліцензію на право підготовки іноземних громадян. Університет готує бакалаврів і магістрів за напрямами "Музичне мистецтво" (спеціалізації: Фортепіано, орган; Академічний спів; Хорове диригування; Музикознавство; Композиція; Оркестрові струнні інструменти; Оркестрові духові та ударні інструменти; Оперно-симфонічне диригування; Музичне мистецтво естради та джазу; Народні інструменти) та "Сценічне мистецтво" (спеціалізації: Актор драматичного театру і кіно; Актор театру ляльок; Режисер драматичного театру; Режисер театру ляльок; Театрознавець). В університеті діють асистентура-стажування, аспірантура та докторантура. У 2017 році університету виповнюється 100 років від дня заснування.
Національний університет "Острозька академія" є наступником Острозької слов'янської, грецької та латинської академії, першого вищого навчального закладу східних слов'ян. Хроніки відродженої Острозької академії в незалежній Україні почалися в 1994 році Указом Президента України. У жовтні 2000 року Острозька академія офіційно стала Національним університетом. Університет має 5 факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, що пропонують 16 престижних спеціальностей: факультет політичних досліджень і управління інформацією ( «Документація та інформація», «Політичні дослідження», «Психологія»); Факультет економіки ( «Фінанси», «Економічна кібернетика»); Факультет романо-германських мов; Факультет гуманітарних наук ( «Культурологія», «Українська філологія», «Журналістика», «Літературознавство», «Релігієзнавство», «Богослов'я»); факультет міжнародних відносин ( «історія», «країнові дослідження», «міжнародні відносини»); Інститут права ім. І. Малиновського ( «Право»).
Фінансово-правовий коледж – заклад вищої освіти, акредитований Міністерством освіти і науки України. Коледж було засновано у 1994 році. Коледж приймає на навчання випускників 9-х та 11-х класів на денну та заочну форму навчання за ОКР "молодший спеціаліст" та освітнім ступенем "бакалавр" за спеціальностями "Фінанси, банківська справа та страхування" та "Право". Також Коледж проводить набір іноземних громадян на заявлені освітні рівні та спеціальності. Наша місія – сформувати професіоналів, чия діяльність буде спрямована на активний, креативний та цілеспрямований підхід до роботи, розуміння та розвиток інноваційних тенденцій у юридичній та економічній сферах. На 2018 рік кількість студентів, які навчаються у нашому навчальному закладі складає понад 850. В цілому, Коледж випустив більше ніж 5000 висококваліфікованих спеціалістів. Випускники Коледжу продовжують навчання на юридичному та економічному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, згідно діючих правил прийому.
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є провідним державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади і топ-менеджерів для бізнес-структур.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Указом австрійського імператора Франца-Йосифа від 31 березня 1875 р. було засновано Чернівецький університет, першим ректором якого став Костянтин Томащук. Підготовка майже 20 тисяч студентів здійснюється за 54 спеціальностями, 69 спеціалізаціями. Функціонує 87 кафедр.
Харківський державний університет харчування та торгівлі – це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби. Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20-ти країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності є провідним вищим навчальним закладом України у сфері безпеки людей. Університет є членом Європейської Асоціації Коледжів Пожежної Служби (EFSCA), організації, яка займається питаннями безпеки людей. Протягом всього існування нашого закладу підготовлено понад 30 тисяч фахівців.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - це спеціалізований державний вищий навчальний заклад економічного профілю Східної України, яке здійснює багатоступеневу підготовку фахівців за такими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Університет застосовує технологію безперервного навчання, що складається з системи довузівської підготовки, вузівської та післядипломної освіти, має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університетом підготовлені фахівці для 83 країн світу. Зараз в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн світу.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) – высшее учебное заведение в Украине IV уровня аккредитации. ХНУРЭ – уникальный технический университет, единственный в Украине специализированный университет, в котором сосредоточены практически все специальности, связанные с информационными технологиями, радиотехникой и электроникой. В университете обучаются более 12 000 студентов по 34 специальностям.
Львівський інститут банківської справи почав освітню роботу з 1940 року як Львівський обліково-економічний технікум. У 2015 році навчальний заклад відзначив 75-ту річницю діяльності. Історія Львівського інституту банківської справи УБС НБУ - це перш за все історія розвитку та звершень, історія особистостей і колективу, які були органічно пов'язані з історією краю та держави. Цей навчальний заклад має чимало нагород, досягнень, похвал і перемог. Вони - результат багаторічної праці, сили духу і віри, мистецтва управління, дару вчення і переконання, підтримки, людяності, взаємодопомоги.
Сьогодні Львівський університет бізнесу та права (ЛУБП) – вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук. ЛУБП характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.
29 травня 1991 року відбулася установча конференція зі створення громадської організації «Народна українська академія». Народна українська академія (НУА) – навчально-освітній комплекс нового типу, який забезпечує умови для отримання безперервної освіти. Місія НУА – формування інтелігентної людини, здатної заробляти собі на життя висококваліфікованою розумовою працею і цивілізованими методами, яка вміє працювати з людьми і для людей.
Заснований у 1874 році, ДВНЗ «ХДАУ» може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і студентів, які зробили гідний внесок у розвиток аграрної освіти, розбудову економіки і суспільно-політичного життя України. ДВНЗ «ХДАУ» - це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за 18 спеціальностями, за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». Наші дипломи визнані у всьому світі, а випускники користуються попитом на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності.
У системі Міністерства охорони здоров'я України одним із провідних медичних навчальних закладів є Харківська медична академія післядипломної освіти. Харківську медичну академію післядипломної освіти було засновано наказом Народного комісаріату охорони здоров'я України від 10.11.1923 р. Спочатку вона мала назву: Харківський клінічний інститут для удосконалення лікарів, пізніше, з 1927 року – Український центральний інститут удосконалення лікарів.
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова - рік заснування 1834. В даний час Національний педагогічний Драгоманов пропонує свої різноманітні освітні можливості для більш ніж для 16 000 студентів з усієї України, а також студентів з-за кордону під керівництвом 2500 викладачів, 700 з них мають докторську ступінь та майже 300 докторів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за 50 спеціальностями ступеня бакалавра, 48 -освітній-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, 52 - ступеня магістра.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету - заснований у 1960 році під назвою льотного училища цивільного повітряного флоту. В коледжі працюють відділення льотно-технічних спеціальностей; економічних спеціальностей; заочного навчання; підготовки іноземних студентів і перепідготовки авіаспеціалістів; навчально-виробничих практик і працевлаштування; організації, обліку і керування навчальним процесом.